หัตถการคืออะไร

Byadmin

หัตถการคืออะไร

หัตถการ ภาษาอังกฤษ คือ Medical procedure

หมายถึง การรักษาผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย

 

หัตถการทางการแพทย์ หมายถึงการรักษาผู้ป่วยโดยมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย เช่น การใช้เข็มเจาะน้ำจากช่องปอด การใส่สายสวนหัวใจ การฉีดยาเข้าในข้อ การผ่าตัดต่าง ๆ การเย็บบาดแผล เป็นต้น

หัตถการทางการพยาบาล อาจหมายถึงหัตถการขนาดเล็ก เช่น การเจาะเลือด การทำแผล การให้น้ำเกลือ

About the author

admin administrator