Tag Archive Unity3D

Byadmin

การนำ 3d model จาก blender ไปใช้ใน Unity game engine

การนำ 3d model จาก blender ไปใช้ใน unity game engine นั้นเราต้องทำการ export project ของเราออกมาก่อน แล้วจึง import เข้าไปยัง game engine ต่างๆ ในตอนนี้ เราจะมาลองทำการ import และ export 3d model ของเรากันครับ

ขั้นตอน

1 เปิดโปรแกรม blender โดย blender จะสร้าง cube object ให้เราแล้ว 1 อัน เราจะทำการสร้าง cone เพิ่ม โดยการคลิกที่ เมนู Add > mesh > cone

2. ปรับให้ cone อยู่เหนือ กล่องสี่เหลี่ยม โดยกิดปุ่ม G บน keyboard แล้วกดปุ่ม z อีกที เพื่อ Lock การเคลื่อนย้ายเฉพาะแกน Z (ถึงตรงนี้ให้สังเกตว่า จุดแหลมของ cone นั้น ชี้ไปที่แกน z นะครับ เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องแกนในเกม engine อีกที)

3. จากนั้น เราจะทำการ export 3d model ของเราออกไปจาก blender แล้วนะครับ ให้เลือก เมนู File > export > wavefront (.obj) ครับ (ไฟล์ obj นี้ software ทางด้าน 3d และ game engine สามารถอ่านไฟล์นี้ได้โดยส่วนใหญ่ ดังนั้นเราจึงเลือกส่งออกไฟล์สกุลนี้ครับ)

4 ต่อไปเราจะทำการ Import model 3d ของเราที่มีนามสกุล .obj เข้ามาในโปรแกรม Unity3D โดยทำการเปิดโปรแกรม Unity แล้วสร้างโปรเจ็คใหม่ครับ (สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ Unity3D ลองไปอ่านบทความเกี่ยวกับ Unity เบื้องต้นได้ที่นี่ครับ >>> https://www.mifasoft.com/unity3d-01/)

5. เราจะทำการ Import obj ของเราเข้ามาโดยเลือกที่เมนู Asset > Import new asset..

6. จากนั้นเลือกไฟล์ obj ของเรา เมื่อคลิก Import แล้ว 3D model ของเราจะเข้ามาอยู่ใน Asset

7 ทำการลาก object ไปวางใน scene

8. จะเห็นว่าเราสามารถนำ 3D object ที่ export จาก blender มาใช้ใน unity ได้แล้วครับ

สำหรับข้อสังเกตเรื่องแกน ถ้าเราดูระหว่าง blender กับ unity แล้วจะเห็นว่าใน blender นั้น แกน z สีฟ้า ชี้ขึ้นบน ส่วนใน unity นั้นแกนสีเขียว แกน Y ชี้ขึ้นบน

ซึ่งถ้าเราทำการปั้น 3D model ใน blender แล้วคิดจะเอาไปใช้ใน unity ระบบก็จะปรับให้เราอัตโนมัติครับ

สรุป

การนำ 3d model จาก blender ไปใช้ใน Unity นั้น เราต้องทำการ export ออกจาก blender ให้เป็นไฟล์ Obj เสียก่อน จากนั้นจึงทำการ import ไฟล์ obj มาใช้ใน unity อีกทีครับ

สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ

ติดตามบทความ 3D อื่นๆ ได้ที่นี่ครับ : https://www.mifasoft.com/category/article/3d/

Link download blender ฟรี: https://www.blender.org/download/

Link download unity ฟรี: https://unity.com/

Byadmin

Unity3D ตอนที่ 1 การสร้างโปรเจ็ค

1 เมื่อเปิดโปรแกรม Unity3D ขึ้นมาจะพบหน้าจอดังรูป ให้คลิกที่ New เพื่อสร้าง Project ใหม่

ภาพที่ 1 เลือก new เพื่อสร้าง project ใหม่

2. ใส่รายละเอียดของ Project แล้วคลิก Create Project

ภาพที่ 2 ใส่รายละเอียดของ Project

3. ระบบจะแสดงหน้าจอพื้นที่การทำงานดังภาพด้านล่าง

ภาพที่ 3 หน้าจอพื้นที่ทำงานของ Unity3D