Unity3D ตอนที่ 9 เหตุการณ์การชนกันของวัตถุ (Collision)

Byadmin

Unity3D ตอนที่ 9 เหตุการณ์การชนกันของวัตถุ (Collision)

ภาพที่ 9-1 ติ๊กถูกที่ Is Trigger เพื่อให้วัตถุตอบสนองต่อเหตุการณ์การชน
ภาพที่ 9-2 สร้าง script กำหนดการทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์การชน
ภาพที่ 9-3 จัดระเบียบไฟล์ script
ภาพที่ 9-4 Double click ไฟล์ script เพื่อทำการแก้ไข
ภาพที่ 9-5 script ที่ระบบสร้างให้
ภาพที่ 9-6 ลบ script ที่ระบบสร้างให้ออก แล้วแก้ไขดังภาพ จากนั้น Save file แล้วกลับไปที่ Unity3D
ภาพที่ 9-7 กด Play เพื่อทดสอบ
ภาพที่ 9-8 เมื่อบอลชนกล่องแล้วกล่องจะหายไป ตามที่เขียนไว้ใน script

About the author

admin administrator