Monthly Archive February 2018

Byadmin

Type in C# – ว่าด้วยเรื่องชนิดของข้อมูล

ชนิดของข้อมูลในภาษา C# แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. Value Type
  2. Reference Type
  3. Pointer Type

 

1. Value Type ชนิดข้อมูลแบบเก็บค่าจริงๆ เช่นพวก Integer, Bool, Decimal, Floating point

Value Type ยังแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ อีกคือ

1.1 struct

โดยใน Struct ยังแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อยเข้าไปอีกคือ

1.1.1 Numeric Type พวกตัวเลข แบ่งออกเป็น 3 อีก คือ

1.1.1.1 Integral (จำนวนเต็ม)ได้แก่ sbyte, byte, char, short, ushort, int, uint, long, ulong

1.1.1.2 Floating Point (จำนวนทศนิยม) ได้แก่ float กับ double

1.1.1.3 Decimal (จำนวนจุดทศนิยมแบบแม่นยำมากๆ ใช้กับพวกการเงิน)

1.1.2 Bool Type ข้อมูลแบบถูกผิด True/False

1.1.3 User Define structs กำหนดเอง

1.2 Enumerations ข้อมูลแบบนับ แบบแจกแจง เช่น ชุดข้อมูลของวัน จันทร์ อังคาร พุธ ….

เวลาประกาศก็จะทำได้ว่า enum myDay = {Mon, Tue, Wed,Thu, Fri, Sat, Sun}

 

2. Reference Type  ข้อมูลประเภทอ้างอิง คือ ตัวมันไม่ได้เก็บค่า แต่ตัวมันจะเก็บการอ้างอิงไปหาค่าอีกทีนึง

Reference type จะมี Keyword ที่ใช้ประกาศประกอบด้วย

2.1 Class

2.2 Interface

2.3 Delegate

และมีแบบ built-in ไว้แล้วใช้ได้เลย ได้แก่

2.4 String

2.5 dynamic

2.6 object

3. Pointer Type ข้อมูลประเภทชี้เป้า จะคล้ายๆข้อมูลแบบอ้างอิง แต่จะเป็นแบบ Type Unsafe คือ type ที่ชี้ไปหาอาจจะไม่ตรงกับที่ต้องการใช้

แล้วมันอาจจะทำให้เกิด runtime error ขึ้นมาได้

สังเกตุชนิดข้อมูลแบบ Pointer ได้จากเวลาประกาศจะมีเครื่องหมาย ดาว ติดอยู่หลังชนิดข้อมูล

int* p1, p2;

Byadmin

Style sheet, CSS, Less, Saas

style sheet หรือชื่อเต็มๆ คือ cascade style sheet หรือย่อว่า css

เป็นไฟล์ที่เป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการวาง Layout ของเว็บ

สมัยก่อนก็รู้จักแต่ CSS

แต่เดี๋ยวนี้เจอ 2 คำเพิ่มขึ้นมา คือ

  1. Sass (ไม่ใช่ software as a service – SaaS นะ ห้ามสับสน)
  2. Less

ความเป็นมา

Saas

Saas ถูกออกแบบโดย Hampton Catlin และพัฒนาโดย Natalie Weizenbaum ตั้งแต่ปี 2006

แต่พึ่งจะมี Stable release ออกมาเมื่อปี 2017 นี่เอง

Saas เป็น script language ที่จะถูกแปลถูก compile ไปเป็น CSS อีกที

Saas ทำให้การเขียน css ง่ายขึ้น เราสามารถประกาศตัวแปร จัดกลุ่ม code ต่างๆได้

แล้วค่อย compile เป็น css อีกที

Less

เกิดทีหลัง Saas โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก Saas เพียงแต่ว่าออกแบบมาให้การเขียนโค้ดใกล้เคียงกับ CSS มากที่สุด

Less สามารถที่จะ real time compile ได้ อธิบายง่ายๆ คือปกติ เวลาใช้ Saas หรือ less เราจะเขียนได้ไฟล์นามสกุล .saas หรือ .less

แล้วเอาไปผ่าน compiler จะได้เป็นไฟล์ .css แล้วค่อย upload ไปไว้ในเว็บของเราอีกที

แต่ less มีความสามารถมากกว่านั้นหน่อยก็คือ สามารถเอาไฟล์ less.js ไปไว้ในเว็บของเรา แล้วเรียกใช้ ซึ่งทำให้ เราไม่ต้องไปทำให้เป็นไฟล์

.css ก่อนนั่นเอง

Byadmin

Web Framework

Web framework หรือ web application framework คือ software framework ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการพัฒนาเว็บ

วัตถุประสงค์ของมันก็คือช่วยลดการที่ต้องทำงานซ้ำๆ ลง ตัวอย่างเช่น การเขียนติดต่อ database หรือ template ต่างๆ

web framework ก็จะเตรียม library ต่างๆไว้ให้คนพัฒนาโปรแกรมได้เรียกใช้ ทำให้ประหยัดเวลาในการเขียนโค้ดซ้ำๆ

ตัวอย่าง Web framework

Angular/AngularJS

jQuery

Backbone.js

Node.js

React

Byadmin

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มีฟาซอฟต์ เป็นผู้ให้บริการพัฒนาโปรแกรม เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นตามความต้องการ

ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมกว่า 10 ปี บริษํทจึงมีความเชี่ยวชาญในการค้นหาความต้องการและพัฒนาได้อย่างตรงจุด

ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และบุคคลากรในการพัฒนาโปรแกรม

Byadmin

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการเขียน