Specular ใน 3d model คืออะไร – blender

Byadmin

Specular ใน 3d model คืออะไร – blender

Specular ใน 3d model นั้น อยู่ในส่วนของการกำหนด material ให้กับ object ซึ่งก็คือการลงสีและกำหนดพื้นผิวให้กับ 3d โมเดลของเรานั่นเอง

ในตอนนี้ เราจะมารู้จักกับ specular ในโปรแกรม Blender ว่าอยู่ตรงไหนและใช้งานอย่างไร กันครับ

Specular คืออะไร

สำหรับ Specular reflection คือลักษณะทางกายภาพของแสงเมื่อแสงมีการสะท้อนกับวัตถุ ซึ่งผลลัพท์ของแสงสะท้อนจะทำให้เกิดผล 2 อย่าง คือ การสะท้อน (reflection) และ Hightlight

Specular มีลักษณะอย่างไร

เราสังเกตุในชีวิตประจำวันก็จะพบวัตถุหลายๆอย่างที่มีการสะท้อนแสง เช่น น้ำ เพชร กระจก เป็นต้น โดยถ้าวัตถุนั้นมีความขรุขระ การสะท้อนก็จะน้อยลงตามไปด้วย

การใช้งาน Specular parameter ใน blender เบื้องต้น

ในงาน render ภาพแบบเสมือนจริง เช่น ภาพงานสถาปัตยกรรม โปสเตอร์เกม เราจะใช้ cycles render engine ในการ render ให้มีความสวยงาม เมื่อเราทำงานใน cycles render mode การกำหนดพื้นผิวของวัตถุเราจะใช้ Node และเลือกใช้ Principle BSDF เป็น surface ซึ่ง specular parameter จะอยู่ภายใต้ surface ประเภทนี้

ใครที่ต้องการดูรายละเอียดของ Principle BSDF สามารถเข้าไปดูใน Link นี้ได้เลย

https://docs.blender.org/

Specular parameter ใน blenderใช้เพื่ออะไร

Parameter ตัวนี้ใช้เพิ่มการสะท้อนแสง และ Highlight ให้กับวัตถุของเราให้มีความละเอียดและสมจริงมากยิ่งขึ้น

Specular จะใช้เมื่อไร

โดยปกติแล้วการสะท้อนแสงหรือการทำให้วัตถุมีพื้นผิวที่เป็นมันวาว (Glossiness) เราปรับเปลี่ยนที่ตัว roughness parameter ก็เพียงพอแล้ว แล้วกำหนดให้ specular parameter มีค่า 0.5 ตามค่า Default

แต่กรณีที่เราต้องการความเป๊ะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เป๊ะตามประเภทวัตถุของเราได้เช่น กระจกโดยปกติค่า specular ประมาณ 0.5, น้ำ ประมาณ 0.25, หรือ เพชร ประมาณ 2.15 เป็นต้น ข้อมูลนี้สามารถดูได้ที่เว็บของ blender ตาม Link นี้ครับ

ขั้นตอนในการตั้งค่า specular ในโปรแกรม blender

ในขั้นตอนนี้เราจะมาลองทำหัวลิงให้สะท้อนแสงดูครับ

1. เปิดโปรแกรม blender แล้วกำหนดค่า background ให้กับ viewport ของเรา สำหรับวิธีการตั้งค่า background สามารถดูได้จาก บทความนี้ครับ >>>

2. ทำการลบ กล่องออก จากนั้นให้สร้าง monkey head เข้าไปแทน

3. กำหนดให้แสดงแบบ smooth โดยเลือก monkey head แล้วคลิกเลือกที่เมนู Object > shade smooth

4. ไปที่ TAB Material แล้วคลิก New material

5. เลือก surface เป็น Principled BSDF จากนั้นกำหนด base color เป็นสีเหลือง และกำหนด Metal ให้เป็น 0

6. ทดลองกำหนดค่า specular เป็น 0 หรือ 1 แล้วดูผลลัพท์ จะเห็นผลของการสะท้อนแสงจาก พารามิเตอร์ specular แล้วครับ

สรุป

ค่า Specular ใน 3D Model เป็นค่าที่ใช้เพิ่มการสะท้อน (reflection) และ Highlight ให้กับวัตถุ จะใช้ในกรณีที่เราต้องการความสมจริงมากยิ่งขึ้น เราก็กำหนดค่า specular ตามหลักฟิสิกส์ ของแต่ละวัสดุ เช่น น้ำ หรือ เพชร หรือ กระจdกเป็นต้น

สำหรับตอนนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการนำคุณสมบัติ specular ไปใช้นะครับ

สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ

ติดตามบทความ 3D ต่างๆ ได้ที่ลิงค์นี้ https://www.mifasoft.com/category/article/3d/

About the author

admin administrator