Cel shading การลงสีแนวการ์ตูน

Byadmin

Cel shading การลงสีแนวการ์ตูน

Cel shading หรือบางทีเรียกว่า toon shading เป็นการลงสีโดยที่ไม่ได้เน้นความสมจริง แต่จะใช้สีน้อยลง ลดการใช้ gradient และทำให้รูปภาพดูแบนๆ ลงหน่อย

การลงสีแบบนี้ จะนิยมใช้ในการลงสีการ์ตูนต่างๆ

ภาพจาก wikipedia

เทคนิคในการลงสีแบบ cel shading ใน illustrator

ขั้นตอน

1 วาดวงกลม กำหนดให้เป็นสีเหลือง

2 ใช้ Pen tool วาดแนวของเงา

3 เลือกสีของเงาเป็นสีดำ

4. เลือกชิ้นส่วนของเงา แล้วเปลี่ยน  blend mode เป็น overlay และปรับ opacity ลง

About the author

admin administrator