ตัวเลือก Create a new ASP.Net Core Web Application

Byadmin

ตัวเลือก Create a new ASP.Net Core Web Application

ตัวเลือก Create a new ASP.NET Core Web Application อยู่ในหน้าต่างที่ขึ้นมาตอนที่เราสร้างโปรเจ็คใหม่ และมันมีหลายตัวเลือกให้เลือก เช่น Empty, API, Web Application, Web Application (Model-View-Controller) เป็นต้น

ในตอนนี้เราจะมาดูกันว่า เราควรจะเลือกตัวไหนกันดีในแต่ละโปรเจ็คที่เราจะทำกันครับ

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอเพื่อแสดง ตัวเลือก Create a new ASP.NET Core Web Application

1 เปิดโปรแกรม Visual studio 2019 ขึ้นมา จากนั้นจะมีรายการโปรเจ็คที่เราเคยสร้างไว้ แสดงในหน้าแรก ให้เราทำการกดปุ่ม Create a new Project

2. ที่ Create a new Project ให้เลือก ASP.Net core web application แล้วกด Next

3 ใส่ชื่อโปรเจ็ค และกำหนด Directory จากนั้น กด Create

4 เราจะเข้าสู่หน้าจอ Create a New ASP.net Core web application แล้ว

ตัวเลือกที่มีหลังจากลงโปรแกรม Visual studio 2019 ใหม่

ตัวเลือก

คุณสมบัติและการใช้งาน

Empty

– สิ่งที่ได้ สร้างโปรเจ็คว่างๆ ขึ้นมาให้เรา โดยเราจะทำการเพิ่มไฟล์กำหนดโครงสร้างไฟล์ ด้วยตนเอง


– การใช้งาน ต้องการกำหนดทุกอย่างด้วยตนเอง

API

– สิ่งที่ได้ ได้โปรเจ็คที่มีการวางโครงสร้างสำหรับการทำ API โดยจะมีการสร้างตัวอย่าง Controller ไว้ให้ สำหรับทำ Rest service


– การใช้งาน ใช้สร้างโปรแกรมในส่วนของ Backend ซึ่งอาจจะสร้างแยกเป็นโปรเจ็คเดี่ยวๆ หรือจะเพิ่มเติมส่วนของ View เข้ามาภายหลังก็ได้

Web Application

– สิ่งที่ได้


ได้โปรเจ็คที่มี Razor page ติดมาด้วย ซึ่งจะมี sturcture ของ folder แบบ Webform ไม่ได้แบ่งออกเป็น model view controller แต่จะรวมหน้า .chtml ไว้ที่ folder page


– การใช้งาน


ใช้สร้างโปรเจ็คที่ส่วนของ Front end + back end อยู่ในโปรเจ็คเดียวกัน


ใช้สร้าง web ใน ไสตล์ Webform โดยที่ไม่ได้แบ่งโครงสร้างออกเป็น Model view controller

Web Application (Model-View-Controller)

– สิ่งที่ได้ ได้โปรเจ็คที่มีโครงสร้างแบบ Model – View – Controller (MVC)


– การใช้งาน ใช้สร้างโปรเจ็คที่ใช้โครงสร้างแบบ MVC โดย Frontend กับ Backend อยู่ในโปรเจ็คเดียวกัน

ข้อควรคำนึงก่อนการเลือกใช้งาน

การสร้าง Web application โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

Back end ส่วนหลังบ้าน จะให้บริการข้อมูลต่างๆ แล้วเชื่อมต่อไปส่วนหน้าบ้าน

Front end ส่วนหน้าบ้าน จะเป็นส่วนแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งาน

Webform vs MVC : MVC คือการแบ่งส่วนของไฟล์ sourcecode โปรเจ็คออกเป็น Model view และ controller ซึ่งจะมีความซับซ้อนกว่า ลักษณะของ Webform

แล้วเลือกอะไรดี

ถ้าต้องการทำทุกอย่างเอง กำหนดเอง เลือก Empty

ถ้าจะทำโปรเจ็ค Back end เลือก API (หรือทำ Backend ก่อนแล้วจะมาเพิ่มส่วน front end ในภายหลัง) โดยจะได้ folder controllers และไฟล์ต่างๆ ที่เหมาะกับการทำ API มาให้

ถ้าจะทำโปรเจ็คที่มี Back end + Front end ในโปรเจ็คเดียวกัน หรือทำไสตล์ Webform ไม่ได้แยกเป็น MVC เลือก Web application

ถ้าจะทำเว็บแบบ MVC ให้เลือก Web application (Model+View+Controller)

สรุป

สำหรับ Template ที่มีให้นั้นก็จะอำนวยความสะดวกในตอนเริ่มต้นการสร้างโปรเจ็ค ช่วยลดขั้นตอนการสร้าง folder หรือ หน้า page ต่างๆ

ทั้งนี้ แต่ละ template ก็ไม่ได้จำกัดว่าเราจะต้องสร้างตามที่กำหนดมาให้เท่านั้น เราสามารถมาปรับเปลี่ยนในภายหลังได้เช่นกัน

สำหรับตอนนี้ก็หวังว่าผู้อ่านจะเห็นภาพในการเลือกตัวเลือกต่างๆในการสร้างโปรเจ็คเริ่มต้นนะครับ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้า ตอนนี้ สวัสดีครับ

ติดตามบทความเกี่ยวกับ Coding ได้ที่นี่ >> https://www.mifasoft.com/category/article/coding/

ติดตามความเคลื่อนไหวของ Mifasoft ได้ที่ facebook fan page : >> https://www.facebook.com/mifasoft

About the author

admin administrator