การรักษาคืออะไร

Byadmin

การรักษาคืออะไร

การรักษา ภาษาอังกฤษ = treatment

หมายถึง การรักษาคนที่รู้สึกไม่สบายเพราะความเจ็บไข้ ความเจ็บป่วย ความบกพร่อง หรือผิดปกติทางจิตใจ และแพทย์ว่าจำเป็นต้องรักษา ให้กลับสู่สภาพปกติมิฉะนั้น จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้ป่วย

การเบิกเงินของราชการ

อะไรที่ไม่เกี่ยวกับการรักษา เบิกไม่ได้

ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน เบิกไม่ได้ ยกเว้นว่า โดนสุนัขกัดแล้วฉีดเพื่อรักษา อันนี้เบิกได้

คู่มือการเบิกจ่ายของทางราชการสามารถดูได้ตามลิงค์นี้

https://home.kku.ac.th/praudit/law/07_medical_fee/22_Medical_guide_government%20officer_CGD_2553.pdf

About the author

admin administrator