Web Framework

Byadmin

Web Framework

Web framework หรือ web application framework คือ software framework ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการพัฒนาเว็บ

วัตถุประสงค์ของมันก็คือช่วยลดการที่ต้องทำงานซ้ำๆ ลง ตัวอย่างเช่น การเขียนติดต่อ database หรือ template ต่างๆ

web framework ก็จะเตรียม library ต่างๆไว้ให้คนพัฒนาโปรแกรมได้เรียกใช้ ทำให้ประหยัดเวลาในการเขียนโค้ดซ้ำๆ

ตัวอย่าง Web framework

Angular/AngularJS

jQuery

Backbone.js

Node.js

React

About the author

admin administrator