Category Archive บทความ

Byadmin

Set background ใน blender ด้วย environment texture

ในตอนนี้ เราจะมาทำการ set background ใน blender กันครับ ซึ่งการ set background จะมีประโยชน์ในการแสดงการสะท้อนของแสงจากรูปภาพที่เรา set เป็น background ไปยังวัตถุของเรา

ขั้นตอน

1. สร้างโปรเจ็คใหม่ แล้วลบกล่องออก จากนั้นให้ Add monkey เข้าไป โดยกด shift + A แล้วเลือก mesh > monkey

2. ไปที่ tab world จากนั้น ตรง color .ให้เราคลิกเครื่องหมายวงกลมใน textbox เพื่อแสดงเมนู แล้วเลือก environment texture

3.คลิก Open เพื่อเลือกไฟล์ที่จะใช้เป็น background หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอในการเลือกไฟล์ ให้เรา เลือกไฟล์ที่ต้องการจะทำเป็น background แล้วคลิก open image หรือ double click ที่ไฟล์ก็ได้

4. กำหนดให้ view port แสดงแบบ render preview จะเห็นว่าด้านหลังมี background ซึ่งถ้าเราหมุนดู view port ไปรอบๆ จะเห็นว่า blender ได้ทำการ mapping รูปภาพ background รอบๆ วัตถุของเราแล้ว

5. ทดลองกำหนดค่าให้ monkey แสดงการสะท้อนแสงจาก environment โดยคลิกเลือกที่ monkey จากนั้น เลือก เมนู object > shade smooth

6. เปิด tab material แล้วคลิก New เพื่อสร้าง Material ให้กับ monkey

7.ใน blender 2.8 ระบบจะทำการสร้าง Node และกำหนด surface ให้เป็น Principled BSDF โดยอัตโนมัติ

8. ทดลองปรับค่า Metallic = 1 และ roughness = 0 จะเห็นว่าจะเริ่มเกิดการสะท้อนรูปภาพจาก environment เข้ามายังวัตถุของเราแล้วครับ

สรุป

สำหรับตอนนี้ เราก็ได้ทำการ set background ใน blender ให้กับโปรเจ็คของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง background ที่เรา set ไปนั้น จะมีผลต่อการสะท้อนแสงไปยังวัตถุของเราอีกด้วย หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ และ นำไปประยุกต์ใช้ในงาน 3d model ได้ครับ พบกันตอนหน้า ตอนนี้ สวัสดีครับ

ติดตามบทความเกี่ยวกับ 3D ได้ที่นี่ >>>> http://www.mifasoft.com/category/article/3d/

Reference : https://docs.blender.org/manual/en/dev/render/shader_nodes/textures/environment.html?highlight=environment%20texture

Byadmin

Specular ใน 3d model คืออะไร – blender

Specular ใน 3d model นั้น อยู่ในส่วนของการกำหนด material ให้กับ object ซึ่งก็คือการลงสีและกำหนดพื้นผิวให้กับ 3d โมเดลของเรานั่นเอง

ในตอนนี้ เราจะมารู้จักกับ specular ในโปรแกรม Blender ว่าอยู่ตรงไหนและใช้งานอย่างไร กันครับ

Specular คืออะไร

สำหรับ Specular reflection คือลักษณะทางกายภาพของแสงเมื่อแสงมีการสะท้อนกับวัตถุ ซึ่งผลลัพท์ของแสงสะท้อนจะทำให้เกิดผล 2 อย่าง คือ การสะท้อน (reflection) และ Hightlight

Specular มีลักษณะอย่างไร

เราสังเกตุในชีวิตประจำวันก็จะพบวัตถุหลายๆอย่างที่มีการสะท้อนแสง เช่น น้ำ เพชร กระจก เป็นต้น โดยถ้าวัตถุนั้นมีความขรุขระ การสะท้อนก็จะน้อยลงตามไปด้วย

การใช้งาน Specular parameter ใน blender เบื้องต้น

ในงาน render ภาพแบบเสมือนจริง เช่น ภาพงานสถาปัตยกรรม โปสเตอร์เกม เราจะใช้ cycles render engine ในการ render ให้มีความสวยงาม เมื่อเราทำงานใน cycles render mode การกำหนดพื้นผิวของวัตถุเราจะใช้ Node และเลือกใช้ Principle BSDF เป็น surface ซึ่ง specular parameter จะอยู่ภายใต้ surface ประเภทนี้

ใครที่ต้องการดูรายละเอียดของ Principle BSDF สามารถเข้าไปดูใน Link นี้ได้เลย

https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/cycles/nodes/types/shaders/principled.html

Specular parameter ใน blenderใช้เพื่ออะไร

Parameter ตัวนี้ใช้เพิ่มการสะท้อนแสง และ Highlight ให้กับวัตถุของเราให้มีความละเอียดและสมจริงมากยิ่งขึ้น

Specular จะใช้เมื่อไร

โดยปกติแล้วการสะท้อนแสงหรือการทำให้วัตถุมีพื้นผิวที่เป็นมันวาว (Glossiness) เราปรับเปลี่ยนที่ตัว roughness parameter ก็เพียงพอแล้ว แล้วกำหนดให้ specular parameter มีค่า 0.5 ตามค่า Default

แต่กรณีที่เราต้องการความเป๊ะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เป๊ะตามประเภทวัตถุของเราได้เช่น กระจกโดยปกติค่า specular ประมาณ 0.5, น้ำ ประมาณ 0.25, หรือ เพชร ประมาณ 2.15 เป็นต้น ข้อมูลนี้สามารถดูได้ที่เว็บของ blender ตาม Link นี้ครับ

ขั้นตอนในการตั้งค่า specular ในโปรแกรม blender

ในขั้นตอนนี้เราจะมาลองทำหัวลิงให้สะท้อนแสงดูครับ

1. เปิดโปรแกรม blender แล้วกำหนดค่า background ให้กับ viewport ของเรา สำหรับวิธีการตั้งค่า background สามารถดูได้จาก บทความนี้ครับ >>>

2. ทำการลบ กล่องออก จากนั้นให้สร้าง monkey head เข้าไปแทน

3. กำหนดให้แสดงแบบ smooth โดยเลือก monkey head แล้วคลิกเลือกที่เมนู Object > shade smooth

4. ไปที่ TAB Material แล้วคลิก New material

5. เลือก surface เป็น Principled BSDF จากนั้นกำหนด base color เป็นสีเหลือง และกำหนด Metal ให้เป็น 0

6. ทดลองกำหนดค่า specular เป็น 0 หรือ 1 แล้วดูผลลัพท์ จะเห็นผลของการสะท้อนแสงจาก พารามิเตอร์ specular แล้วครับ

สรุป

ค่า Specular ใน 3D Model เป็นค่าที่ใช้เพิ่มการสะท้อน (reflection) และ Highlight ให้กับวัตถุ จะใช้ในกรณีที่เราต้องการความสมจริงมากยิ่งขึ้น เราก็กำหนดค่า specular ตามหลักฟิสิกส์ ของแต่ละวัสดุ เช่น น้ำ หรือ เพชร หรือ กระจdกเป็นต้น

สำหรับตอนนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการนำคุณสมบัติ specular ไปใช้นะครับ

สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ

ติดตามบทความ 3D ต่างๆ ได้ที่ลิงค์นี้ http://www.mifasoft.com/category/article/3d/

Byadmin

การติดตั้ง Facebook comment ใน wordpress

Facebook comment ใน wordpress ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน website ของเรา ไม่ต้องมาสมัครสมาชิกในเว็บเราอีกครั้ง โดยใช้บัญชี facebook ที่ผู้ใช้งานมีอยู่แล้วมา comment ในบทความของเราได้เลย

ในตอนนี้เราจะมาติดตั้ง Facebook comment ให้กับ เว็บไซต์ wordpress ของเราครับ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน

1. ให้ Login ที่หน้าจอ Admin Dashboard ก่อนนะครับ จากนั้นไปที่เมนู Plugin แล้วคลิก Add new

2. ค้นหา facebook comment plugin โดยพิมพ์หาที่ช่อง Search

3. ทำการติดตั้ง จากนั้นทำการ Activate

4. หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ตัว Plugin จะมีเมนูให้ทางด้านซ้ายมือ เมื่อคลิกเข้าไปเราจะต้องกรอก Facebook App ID ซึ่งเราต้องไปทำการสมัครแล้วสร้าง App ID เสียก่อน โดยสามารถสร้างได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

5. ถ้ายังไม่มี Facebook app id ให้ไปทำการสมัครเป็น Developer เสียก่อน แล้วทำการสร้าง App ID ตามขั้นตอนถัดไป แต่ถ้าใครมีแล้วสามารถข้ามช่วงนี้ไปได้เลย

6. ไปที่ https://developers.facebook.com/docs/apps/register

7. ทำการลงทะเบียนเป็น Developer เสียก่อน

8. ทำการสร้าง App โดยระบุชื่อ เช่นชื่อ เว็บของเราก็ได้

9 เมื่อคลิกสร้าง App ระบบจะ generate เลข App id มาให้เรา โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่เมนู การตั้งค่า > ข้อมูลพื้นฐาน ตรงส่วน App จะมีเลข ID อยู่ ให้ copy มาได้เลย

C:\Users\saran\AppData\Local\Temp\SNAGHTML32c2a1f.PNG

10 กลับมาที่หน้า Facebook comment plug in ให้เอาเลข App ID มาใส่

11 เลื่อนไปด้านล่าง ให้เปิดใช้งานในส่วนของ Post

12 ทดสอบหน้าโพสต์ จะมี facebook comment มาปรากฎอยู่ที่หน้าโพสต์แล้วครับ

สรุป

สำหรับตอนนี้เราก็ได้ติดตั้ง Facebook comment ใน wordpress ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ทำเว็บไซต์ด้วย wordpress นะครับ

สำหรับตอนนี้ สวัสดีครับ

ติดตามบทความเกี่ยวกับ wordpress ได้ใน Link นี้ >>> http://www.mifasoft.com/tag/wordpress/

Byadmin

เลือกระหว่าง Eevee vs Cycles render engine ใน blender

ใน blender version 2.8 จะมี render engine มาให้จากโรงงาน 3 ตัวได้แก่ Eevee, Cycles, workbrench ในตอนนี้ เราจะมาเลือกระหว่าง Eevee vs Cycles render engine ใน blender กันครับ ซึ่ง cycles render นั้นมีมาตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.79 แล้ว แต่สำหรับ Eevee เริ่มมีปรากฎใน blender version 2.8

Render engine คืออะไร

Render engine คือซอฟต์แวร์โปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการแปลงข้อมูล 3 มิติ (ที่เราสร้างในโปรแกรม 3 มิติต่างๆ) ให้เป็นรูปภาพที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็น โมเดล การระบายสี การสะท้อนแสดง จัดแสง จัดฉาก มุมกล้อง สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้จัดวางในโปรแกรม 3 มิติ ในเบื้องหลังมันก็คือข้อมูล แล้ว Render engine ก็จะทำการแปลงให้เป็นรูปภาพที่สวยงามอีกทีหนึ่ง

Eevee คืออะไร

Eevee เป็น render engine ตัวหนึ่ง ในโปรแกรม blender ใช้ Eevee เป็น default render engine

Cycles render engine คืออะไร

Cycles render engine ก็เป็น render engine อีกตัวหนึ่งมีทั้งใน blender version 2.79 และ 2.8 โดยมักจะถูกใช้ในการสร้างรูปภาพเสมือนจริงต่างๆ เช่น งานสถาปัตยกรรม โปสเตอร์เกม เป็นต้น

เลือกระหว่าง Eevee กับ Cycle render

Eevee นั้นเป็น Render engine ที่ใหม่กว่า และออกแบบมาให้ทำงานได้ดีกว่าและทำงานได้เร็วกว่า render engine เดิมที่เคยมีใน blender ไม่ว่าจะเป็น Blender render internal, blender game รวมทั้ง cycles render ด้วย

ซึ่งในการใช้งาน เราสามารถใช้ Eevee แทน cycle render ได้ กรณีที่เราต้องการความรวดเร็วในการ render preview ใน viewport รวมทั้งหลักการทำงานของมันคล้ายการทำงานของ game engine พวก Unity3D, unreal engine ดังนั้น สามารถที่จะใช้ preview พวก asset ในเกม ก่อนที่จะส่งออกไปใช้งานจริงได้

แต่ในกรณีที่เราซีเรียสในคุณภาพ เราก็ยังสามารถใช้ cycles render ในการ preview ได้ แต่ก็จะทำงานช้ากว่า Eevee ครับ

สรุป

การเลือกใช้ Eevee vs Cycles render engine ถ้าเราต้องการความละเอียดของภาพมากๆ ก็ให้ใช้ cycles render ครับ แต่ถ้าเราต้องการความรวดเร็วในการ preview ก็ใช้ Eevee จะสะดวกกว่าครับ

สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ

ติดตามบทความเกี่ยวกับ blender ได้ที่นี่ >>>> http://www.mifasoft.com/category/article/3d/blender-3d/

Reference

https://blender.stackexchange.com/questions/79568/whats-the-purpose-of-the-eevee-rendering-engine

Byadmin

Blender note – blender render engine in blender version 2.8 compare to version 2.79

blender render engine in blender version 2.8 compare to version 2.79

In blender 2.8, the blender render and blender game engine render is not available.

blender render engine in version 2.79

So the default blender render engine is replace by Eevee. Another thing is the blender render dropdown list is not available on the top menu. So we can change the render engine in the tab bar on the right hand side instead.

Blender render engine in blender version 2.8

The old material and texture method is also not available and node will be used instead.

So now we can use three render engine in version 2.8 that’s include cycle render, Eevee and workbench

Reference

There is some meeting note discussion that Blender Game engine will be remove since start to develop version 2.8

Article and tutorial about 3D and blender click here >>> http://www.mifasoft.com/category/article/3d/

Byadmin

3D – การปั้นลูกฟุตบอล ใน Blender ตอนที่ 1

สวัสดีครับ ในตอนนี้เราจะมาทดลองปั้นลูกฟุตบอล 3D กันในโปรแกรม blender กันครับ ซึ่งถ้าสังเกตุลูกฟุตบอลโดยทั่วไปจะเป็นรูปทรงกลมที่มีหน้าตัดเป็นสีขาวกับดำสลับกัน เป็นรูป 5 เหลี่ยม และ 6 เหลี่ยม

สำหรับตอนนี้เครื่องมือที่เราจะได้ทดลองใช้ได้แก่

– การสร้าง mesh ชนิด ico sphere

– การใช้เครื่องมือ Bevel เพื่อทำด้านหน้าตัดรูปทรง 5 เหลี่ยม และ 6 เหลี่ยม

– การใช้ Selection tool, invert selection และ select similar

– การใช้ Material เบื้องต้น และการ assign material ไปยังพื้นที่หน้าตัด (Face) แต่ละด้าน

ขั้นตอน

1. สร้าง ico sphere ใหม่ โดยกด shift + A จากนั้นเลือก mesh > ico sphere

2 เปลี่ยนค่า Subdivision เป็น 1

3 เข้าสู่ edit mode โดยเลือกที่เมนู หรือกด TAB ก็ได้

4.กดปุ่ม A บนคียร์บอร์ด เพื่อเลือกทั้งหมด

5 ทำ Bevel โดยเลือกที่เมนู Bevel vertices (อยู่ในเมนู vertices) หรือกด shortcut Ctrl+shift+B

6 ลากเมาส์เพื่อขยายพื้นที่ Bevel ค่า width จะประมาณ 0.35 ตอนนี้เราจะได้รูปทรงลูกฟุตบอลแล้วครับ

7 ขั้นตอนนี้เราจะทำการลงสีขาวและดำ โดยพื้นที่ห้าเหลี่ยมจะลงสีดำ และพื้นที่หกเหลี่ยมจะลงสีขาว

8 ให้เราทำการเลือกพื้นที่ห้าเหลี่ยมก่อน ซึ่งจะใช้เทคนิค Select similar :โดยมีขึ้นตอนดังนี้คือให้เลือกพื้นที่ห้าเหลี่ยมก่อน 1 ด้าน จากนั้นคลิกที่ menu > select > select similar > area

9. ขั้นต่อไปจะเป็นการลงสีให้ด้านห้าเหลี่ยม คลิกที่เมนู material จากนั้น สร้าง material ใหม่ โดยคลิกปุ่ม New แล้วเปลี่ยนสีเป็นสีดำ double คลิกที่ชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น black จากนั้น คลิก Assign

10 ขั้นต่อไปจะเป็นการลงสีขาวให้กับด้าน 6 เหลี่ยม โดยจะเพิ่ม Material สีขาว คลิกที่ปุ่ม New เปลี่ยนสีเป็นสีขาว double click ที่ชื่อเปลี่ยนชื่อเป็น white

11 ทำการเลือกด้านหกเหลี่ยม โดยในขณะที่ด้านห้าเหลี่ยมถูกเลือกอยู่ ให้เลือกเมนู select > Invert

12 คลิกเลือก material แล้วเลือก white ที่เราสร้างไว้ คลิก Assign

13 ทำการเปลี่ยนมุมมองของ view โดยคลิกปุ่ม look dev หรือ render mode ก็ได้

14 เราจะได้รูปทรงลูกฟุตบอลพร้อมลงสี เบื้องต้นเรียบร้อยแล้วครับ

สำหรับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ในการทดลองใช้เครื่องมือต่างๆใน blender ไม่ว่าจะเป็น selection tool, bevel, material แล้วพบกันตอนหน้า สวัสดีครับ

ติดตามบทความเกี่ยวกับ 3D ได้ที่นี้ครับ http://www.mifasoft.com/category/article/3d/

Byadmin

3D – การแสดงข้อมูลขนาดด้าน มุม พื้นที่ ใน blender

เวลาเราทำการปั้นโมเดล 3D (modelling) ในบางครั้ง เราต้องการทราบสัดส่วน ความกว้าง ความยาว พื้นที่ ความสูง มุม ของรูปทรงของเรา โดยเฉพาะในงานที่ซีเรียสกับขนาดของชิ้นงานมากๆ ซึ่งในโปรแกรม blender ก็มีความสามารถที่จะแสดงข้อมูลต่างๆเรานี้ให้เราทราบได้ วันนี้เราจะมาดูวิธีการตั้งค่าให้แสดงข้อมูลสัดส่วนของชิ้นงานในหน้าจอ edit mode กันครับ

ขั้นตอน

1. เปิดโปรแกรม blender ขึ้นมา จะมีกล่องสี่เหลี่ยมปรากฎอยู่กลางจอภาพ

2. ให้เราเข้าไปที่ edit mode โดยการคลิกเลือกที่ dropdown list ที่ใช้เปลี่ยนระหว่าง object mode / edit mode ที่อยู่ตรงมุมด้านซ้าย หรือเราสามารถกด TAB เพื่อเข้าสู่ edit mode ได้เช่นเดียวกัน (สะดวกกว่า)

3 ให้เปิด edge mode หรือ face mode ก็ได้ จากนั้นคลิกเลือก edge/face ซักอันนึง จากนั้น ให้คลิกที่ dropdown ของ viewport overlay จะเห็นแถบเมนูยาวลงมา ให้ลองคลิกเลือกตรง edge length จะเห็นว่า โปรแกรมจะแสดงข้อมูลความยาวของด้านที่เราเลือกครับ

สำหรับใน Measurement จะมีออปชั่นให้เลือกอยู่ 4 แบบได้แก่

– Edge Length แสดงความยาวของด้าน (Edge) ที่เราเลือก

– Edge Angle แสดงมุมของด้าน (Edge) ที่เราเลือก

– Face Area แสดงขนาดพื้นที่ของ Face ที่เราเลือก

– Face Angle เป็นการแสดงองศา ของแต่ละมุมใน face ที่เราเลือก

การแสดงข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการทำงานด้าน 3D ที่ต้องการขนาดที่แน่นอน ที่เราต้องการแสดงตัวเลขการวัดต่างๆ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ

สามารถติดตามเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการสร้างงานสามมิติ ได้ตาม Link นี้ http://www.mifasoft.com/category/article/3d/

สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ

Byadmin

3D – การสร้างใยแมงมุม 3D ใน Blender

ในตอนนี้เราจะมาทดลองทำใยแมงมุม 3d ใน blender กันครับ ซึ่งจะทำให้เราได้เรียนรู้เทคนิคดังนี้

– การสร้าง circle

– การใช้ circle selection

– การ subdivide

– การใช้ modifier เพื่อแปลงชิ้นงานเป็น wireframe

เรามาเริ่มกันเลยครับ

ขั้นตอน

1 สร้างวงกลม โดยกด Shift + A เลือก Mesh เลือก circle

2. ขยายตรง Add circle ขึ้นมาแล้วกำหนดค่า vertices เป็น 8 ส่วน fill กำหนดให้เป็น Triangle fan

3. กด 7 บน Numpad เพื่อไปที่ Top view จากนั้นกด TAB เพื่อเข้าสู่ edit mode

4 กด Alt+A เพื่อยกเลิกการเลือกทุกอย่าง แล้วกำหนดให้เป็นโหมดเลือก Edge

5.กด C เพื่อเข้าสู่ circle selection mode แล้วกดเลือกบริเวณตรงกลาง จะเห็นว่าเส้น edge รอบๆ จุดตรงกลางจะถูกเลือก

6. คลิกขวา เลือก subdivide

7 กำหนดค่า subdivide

8 กด Tab ออกจาก edit mode เพื่อเข้าสู่ object mode จากนั้นคลิกเลือกที่ Modifier เลือก Wireframe

9 ตั้งค่าตามต้องการแล้วคลิก apply

10 ลองหมุนดูเราจะได้ใยแมงมุมแบบง่ายๆ เรียบร้อยแล้วครับ

Blender มีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยในการปั้นโมเดลเป็นจำนวนมากและอำนวยความสะดวกให้กับเราอย่างมากครับ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องมือที่มีมาก ก็ทำให้เราสับสนได้เหมือนกันนะครับว่า เราจะเลือกใช้อันไหนให้เหมาะกับงานแบบไหน

ผมก็หวังว่า บทความนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ในการใช้งานโปรแกรม blender สำหรับทำงานนะครับ ผมก็จะนำเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆมาเขียนให้เพื่อนๆได้ทดลองเล่นไปพร้อมๆกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ ฝากติดตามกันด้วยนะครับ

สำหรับตอนนี้ สวัสดีครับ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ blender สามารถคลิกเข้าไปดูตาม link นี้ได้เลยครับ >>> http://www.mifasoft.com/category/article/3d/blender-3d/

Byadmin

3D – การสร้างรูปทรงถังเบียร์ใน Blender

ในตอนนี้เราจะมาทดลองสร้างรูปทรงถังเบียร์ใน blender กันครับ โดยรูปร่างของถังนั้น ด้านข้างจะมีลักษณะโค้งๆ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำให้ด้านข้างโค้งอย่างง่ายๆกันครับ

สำหรับโปรแกรมที่ผมใช้จะเป็น blender version 2.8 ซึ่งการจัดวางปุ่ม หน้าจอ การคลิกเมาส์ จะแตกต่างจาก version 2.7 ไปบ้างนะครับ

ขั้นตอน

1 สร้างโปรเจ็คใหม่ ลบกล่องออกไป แล้วสร้าง cylinder

2 เลือก cylinder แล้วกด TAB เพื่อเข้าสู่ edit mode

3 กด ctrl + R เพื่อทำ Loop cut จากนั้นให้เลื่อน mouse scroll (ล้อปุ่มกลาง) เพื่อเพิ่มจำนวน Loop แล้วกดปุ่ม enter 2 ครั้งเพื่อ confirmง

4 กดปุ่ม proportional editing ให้ on

5 ให้ Deselect เส้นก่อน จากนั้น กดปุ่ม alt ค้างไว้ แล้วคลิกเลือกเส้นตรงกลาง

6 กด S เพื่อปรับ scale, เลื่อนเมาส์เข้าออกเพื่อเพิ่มความโค้ง และ ใช้ mouse scroll wheel เลื่อนไปมาเพื่อลดหรือขยาย area ที่จะทำให้โค้ง (ในโปรแกรมจะแสดงเป็นวงกลมสีขาว

7 กด enter เพื่อ confirm เราก็จะได้รูปทรงถังเบียร์แล้วครับ

Byadmin

3D-ตัดวัตถุด้วยวัตถุใน blender

ในการปั้นโมเดลในบางครั้งเราอาจจะต้องการเจาะรู หรือ ตัดวัตถุด้วยรูปทรงต่างๆ ในตอนนี้เราจะมาทดลองทำการตัดกล่องโดยใช้แท่งวงกลมกันครับ

ขั้นตอน

1 สร้างฟล์ใหม่ จะมีกล่องสีแหล่มที่กลางจอ

2 สร้าง cylinder โดยกด shift+A แล้วเลือก mesh > cycinder ตามรูป

3 จัดวาง cylinder ให้อยู่บริเวณตำแหน่งที่เราต้องการตัด

4 คลิกเลือกกล่อง จากนั้นคลิกที่ TAB modifier

5 ขยายเมนูตรง modifier ออกมา แล้วเลือก Boolean

6 ตั้งค่า operation เป็น difference แล้วเลือก cylinder ใส่ในช่อง object ตามรูป แล้วทำการ apply

7 เลือน cylinder ออกไปจากกล่อง แล้วหมุนดูมุมต่างๆ จะเห็นว่า กล่องถูกตัดเรียบร้อยแล้วครับ

การตัดวัตถุด้วยวัตถุเป็นหนึ่งในเทคนิคในการปั้นโมเดล ใน blender นั้น ทำได้ง่ายมาก โดยใช้ Boolean modifier ครับ สำหรับตอนนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ สวัสดีครับ